Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Anunț de selecție a partenerilor locali ai Campaniei „Timișoara Decide!” 2024

Anunț pentru selecția partenerilor locali ai Campaniei pentru Bugetul Participativ 2024, în conformitate cu regulamentul acestia. Aceștia vor avea rol de partener în implementarea Campaniei cu scopul asigurării unui grad mai mare de incluziune și diseminare în cadrul comunității timișorene conform regulamentului.

Organizator: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara face public anunțul pentru selecția partenerilor locali în cadrul Campaniei pentru Bugetul Participativ, în conformitate cu regulamentul privind aprobarea Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!” 2024.

Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv şi transparent, instrument care permite participarea reală a timișorenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă de 4,2 milione lei din bugetul local. 

Pentru creșterea gradului de distribuție teritorială a proiectelor câștigătoare, anul acesta bugetul total va fi alocat în mod egal, câte 500.000 lei/zonă, pentru cele opt zone definite în această hartă.

Partenerii locali vor fi selectați prin acest apel public și vor încheia ulterior un acord de parteneriat cu Municipiul Timișoara.

Ce fac partenerii locali?

Rolul partenerilor locali (organizații neguvernamentale active în zonă, școli, alte instituții etc.) este de a asigura un grad mai mare de incluziune și diseminare în cadrul comunității prin preluarea a cel puțin trei dintre următoarele activități într-una dintre cele 8 zone incluse în Campania de bugetare participativă 'Timișoara Decide!' 2024:

1)     Promovarea Campaniei mai ales în mediul fizic

Scopul este ca mesajul să ajungă cu precădere la cetățenii neconectați digital, dar și la alte grupuri mai puțin reprezentate la nivelul administrației locale (de ex. persoane vârstnice, persoane cu dizabilități);

2)     Organizarea și facilitarea structurării a 2-3 ateliere în cartiere cu scopul de a simplifica întâlnirile directe cu cetățenii sau grupuri informale de cetățeni interesați să depună propuneri în cadrul Campaniei.

3)     Atragerea și gestionarea unor voluntari pentru a oferi sprijin celor care nu au echipamente sau nu au cunoștințele necesare pentru accesarea platformei online; sprijinul acesta va avea loc în două etape: cea de depunere a proiectelor (până pe 30 iunie) și cea de votare (maxim 30 de zile, în perioada 23 august - 23 septembrie); programul va fi stabilit ulterior cu organizațiile partenere.

4)     Punerea la dispoziție a unui spațiu fizic (sau mai multe) unde pot avea loc întâlniri directe cu cetățenii care au nevoie de sprijin în etapa de depunere de propuneri de proiecte și în etapa de votare.

Condiții de participare

În vederea participării, organizațiile interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 • Să aibă cel puțin 3 ani de activitate în domeniile: dezvoltare și facilitare comunitară, participare publică, democrație participativă, lucru la firul ierbii în comunități dezavantajate din Timișoara;
 • Să descrie cel puțin două proiecte implementate în domeniile specificate la punctul anterior;
 • Să aibă disponibilitate și resurse de a derula, la alegere, trei dintre activitățile aferente partenerilor menționate mai sus;
 • Să argumenteze dorința de implicare în cadrul Campaniei și cum contribuie această experiență la obiectivele organizației. 

Activitatea ca partener local în cadrul Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!” este voluntară (neremunerată) și se va desfășura după următorul calendar:

 • 10 mai - 30 iunie: promovarea campaniei și colectarea propunerilor de proiecte, verificarea eligibilității acestora și centralizarea lor în „Lista generală de propuneri”;
 • 1 iunie - 14 august: analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare;
 • 15 - 22 august: primirea și soluționarea contestațiilor;
 • 23 august - 23 septembrie: votarea proiectelor;
 • septembrie: publicarea listei cu proiectele câștigătoare;
 • Implementarea proiectelor;
 • Evaluarea Campaniei.

Este utilă această pagină?