Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Anunț de selecție a membrilor Comisiei

Anunț pentru selecția a 4 cetățeni implicați civic în cadrul Comisiei pentru Bugetul Participativ, în conformitate cu regulamentul Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!” 2024. Comisia este responsabilă formal pentru desfășurarea Campaniei cu respectarea obiectivelor și principiilor prevăzute în regulament

Organizator: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara face public Anunțul pentru selecția a 4 cetățeni implicați civic în cadrul Comisiei pentru Bugetul Participativ, în conformitate cu regulamentul privind aprobarea Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!” 2024.

Bugetul Participativ este un instrument de management deschis, incluziv şi transparent, instrument care permite participarea reală a timișorenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă de 4 milioane lei din bugetul local. 

Pentru creșterea gradului de distribuție teritorială a proiectelor câștigătoare, anul acesta bugetul total va fi alocat în mod egal, câte 500.000 lei/zonă, pentru cele opt zone definite în această hartă.

Comisia va fi desemnată prin dispoziție a Primarului și va fi formată din 9 membri, dintre care  5 reprezentanți ai aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și 4 reprezentanți ai societății civile ce urmează să fie selectați prin acest apel public.

Ce face Comisia?

Comisia are următoarele atribuții:

a) monitorizează desfăşurarea Campaniei și respectarea obiectivelor și principiilor acesteia;

b) verifică eligibilitatea propunerilor de proiecte primite;

c) filtrează, ajustează dacă este cazul, și/sau fuzionează propunerile convergente, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora;

d) coordonează împreună cu specialiști din Primărie analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiect eligibile;

e) anunță public proiectele care intră în etapa de votare, precum și proiectele câștigătoare;

f) centralizează și publică informațiile privind implementarea proiectelor câștigătoare de la direcţiile de specialitate, respectiv organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local responsabile;

g) evaluează Campania.

Condiții de participare în cadrul Comisiei

În vederea participării, persoana interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 • domiciliul sau reședința în Timișoara; 
 • cunoașterea limbii române, scris şi vorbit; 
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru capacitatea de exercițiu deplină (18 ani);
 • competențe minime de IT (necesare pentru folosirea platformei pe care va fi Campania și pentru comunicarea facilă prin email sau alte canale de comunicare online cu ceilalți membri ai Comisiei);
 • neapartenența la un partid politic;
 • lipsa antecedentelor penale de orice natură;
 • asumarea respectării tuturor normelor de comportament stabilite fie prin lege, fie prin bunul simţ comun al tuturor oamenilor, norme create cu scopul de a asigura și menţine ordinea și liniştea publică, astfel încât desfășurarea ședințelor să se efectueze într-un ambient civilizat și în armonie cu toţi ceilalţi;
 • argumentarea dorinței de implicare în cadrul Campaniei;
 • experiență, în ultimii 5 ani, în implementarea a cel puțin două inițiative derulate împreună cu grupul/organizația reprezentat/ă cu scopul identificării și rezolvării unor probleme în comunitatea dvs. Precizați care a fost rolul dvs. în aceste inițiative și ce rezultate ați obținut.

Activitatea în cadrul Comisiei Bugetului Participativ este voluntară (neremunerată) și se va desfășura după următorul calendar:

 • 10 mai -30 iunie: promovarea campaniei și colectarea propunerilor de proiecte, verificarea eligibilității acestora, și centralizarea lor în „Lista generală de propuneri”;
 • 1 iulie - 14 august: analiza tehnică, juridică și financiară a propunerilor de proiecte eligibile și publicarea listei cu proiectele care se califică pentru etapa de votare;
 • 15 - 22 august: primirea și soluționarea contestațiilor;
 • 23 august- 23 septembrie: votarea proiectelor;
 • septembrie: publicarea listei cu proiectele câștigătoare;
 • Implementarea proiectelor;
 • Evaluarea Campaniei.

Este utilă această pagină?