Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Întrebări frecvente

1. La ce îmi folosește bugetarea participativă?

 • Să cunoști mai bine comunitatea din care faci parte și problemele cu care vă confruntați.
 • Să propui soluții pentru aceste probleme.
 • Să afli ce presupune punerea în aplicare a soluțiilor de către administrația locală.
 • Să participi activ la stabilirea priorităţilor în cheltuirea unei sume din bugetul local.
 • Să urmărești implementarea soluțiilor propuse de tine.

2. Cine poate trimite propuneri de proiecte?

Poți depune propuneri de proiecte dacă locuiești, lucrezi sau studiezi în Timişoara, în zona în care este localizată propunerea, şi ai vârsta de minim 16 ani. Pentru a depune o propunere trebuie să completezi formularul acesta în perioada 10 mai - 30 iunie.

3. Asociațiile pot depune propuneri?

Propunerile pot fi depuse exclusiv de cetățeni.

4. Cum pot depune o propunere de proiect?

Poți depune o propunere de proiect prin intermediul platformei Bugetării Participative https://decidem.primariatm.ro/bp sau participând la una dintre întâlnirile organizate în zona ta. Data și locul întâlnirilor vor fi anunțate pe măsură ce vor fi planificate. Le poți urmări în pagina principală, secțiunea Întâlniri.

5. Ce propuneri pot depune?

Poți depune orice propunere de proiect atâta timp cât aceasta respectă criteriile de eligibilitate exemplificate la întrebarea 6.

6. Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

Propunerile trebuie să respecte criteriile de eligibilitate de mai jos. Puteți trimite o propunere chiar dacă nu sunteți sigur că aceasta îndeplinește toate criteriile. O Comisie va efectua o analiză preliminară a tuturor ideilor.

 • Să corespundă unui obiectiv de interes general;
 • Să fie sau să poată fi asimilată unei cheltuieli aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Timișoara şi care vizează un bun administrat de aceasta, excluzând spațiile aflate în litigiu sau revendicate;
 • Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive, instituțiilor de învățământ (cu excepția celor care au arondate zonele urbane marginalizate parțial sau total) etc; 
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipalităţii aflate în derulare;
 • Să nu aibă un caracter comercial, publicitar, politic și să nu fie discriminatoriu;
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi;
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, 300.000 lei, cu TVA inclus pentru Campania dedicata cartierelor ( proiect pilot ) si 500.000 lei, cu TVA inclus pentru Campania dedicata intregului oras;

7. Ce înseamnă obiectiv de interes general?

Soluțiile pe care le propui trebuie să răspundă nevoilor comunității și să ofere acces publicului larg. Îți recomandăm să vorbești cu vecinii tăi pentru a identifica nevoile acestora și a selecta împreună care este propunerea pe care vreți ca Primăria să o implementeze cât mai curând. 

Cu cât este propunerea utilă unui grup mai mare de cetățeni, cu atât va crește posibilitatea de a atrage susținerea comunității în etapa de vot. Pe baza numărului de voturi se vor decide proiectele ce urmează a fi implementate.

8. Ce presupune ca un proiect să fie clar delimitat spaţial şi să nu fie vag?

Ca să putem implementa propunerea ta cât mai aproape de ceea ce îți dorești avem nevoie de detalii: pentru a identifica spațiul la care te referi (dacă este cazul), pentru a înțelege cum anume îți imaginezi că va arăta după implementare. 

De exemplu: dacă propui un spațiu de joacă între blocuri te rugăm identifică ce spații ar putea fi potrivite, consultă locuitorii din zonă legat de cum își doresc și ei să arate parcul și spune-ne ce tip de echipamente dorești și câte din fiecare. Dincolo de echipamente de joacă, sunt necesare și bănci sau arbori? Astfel, vom putea estima mai bine costurile proiectului și în final acesta va corespunde așteptărilor tale și a celor din zona ta cu care te-ai consultat. 

9. Cum aflu dacă un teren sau o clădire este sau nu în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara și nu se află în litigiu? 

Poți identifica numărul de carte funciară folosind această hartă: https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

Apoi, poți solicita extras de carte funciară online de la ANCPI sau poți trece detaliile de identificare a terenului sau a clădirii în propunere pentru ca noi să identificăm situația acestuia în etapa de verificare a eligibilității. 

10. Cum aflu dacă propunerea mea intră în aria altor programe ale Primăriei?

Aici puteți consulta apelurile de proiecte finanțate de către Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte: https://centruldeproiecte.ro/finantari/ 

11. Cum aflu dacă propunerea mea este contrară sau incompatibilă cu planuri sau proiecte ale Municipalităţii aflate în derulare?

În bugetul propus pentru anul 2024, în secțiunea Dezvoltare, sub fiecare domeniu sunt trecute planurile și proiectele de investiții ale Municipiului. Poți consulta bugetul propus aici: https://buget.primariatm.ro/

12. Ce înseamnă cheltuieli de funcționare semnificative după implementare?

Rolul bugetului participativ este de a identifica proiecte ce aduc un plus de valoare orașului folosind resursele actuale ale acestuia în mod optim, fără a fi nevoie de angajarea de personal suplimentar sau angajarea unor plăți suplimentare pe termen lung. 

De exemplu, nu vor intra în aria bugetului participativ:

 • proiecte precum o conferință, un festival sau alte evenimente punctuale 
 • exploatarea unor lucrări de artă pentru care trebuie plătite drepturi de autor anual
 • investițiile ce presupun concesionarea unui bun de către Primărie pentru care trebuie plătită o sumă de bani pe termen lung

13. Care este suma maximă alocată unui proiect?

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 500.000 LEI, cu TVA inclus.

14. Câte proiecte vor fi finanțate?

Numărul de proiecte va fi determinat de voturile primite și valoarea însumată a proiectelor până la suma totală alocată (de 4 mil. lei). Dacă va rămâne o sumă ce nu acoperă integral următorul proiect, vom proceda astfel:

 1. dacă diferența nu este mai mare de 100.000 lei și există resurse disponibile, va fi suplimentat bugetul participativ astfel încât să includem următorul proiect în implementare;
 2. dacă nu sunt îndeplinite cerințele de la punctul 1 diferența va constitui un fond de rezervă care va fi redistribuit pentru implementarea proiectele câștigătoare pentru acoperirea unor eventuale costuri suplimentare sau neprevăzute;
 3. orice sumă rămasă în urma alocărilor conform punctului 2 se va reporta pentru următoarea campanie a bugetului participativ.

15. Pot să adaug documentație suplimentară pentru propunerea mea?

Dacă dorești acest lucru poți completa propunerea cu documentele pe care le consideri relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB sau atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

16. Pot să modific  propunerea în cazul în care am făcut o greșeală sau am completări?

Inițiatorii vor putea modifica propunerea până la încheierea etapei de depunere. Veți primi pe email pașii necesari pentru modifcarea propunerii. 

17. Cine verifică dacă propunerea mea este eligibilă?

Toate propunerile sunt verificate de către o Comisie pentru respectarea criteriilor de eligibilitate. Comisia este formată din 9 membri, dintre care 5 reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara și 4 reprezentanți ai societății civile. 

18. Propunerea mea poate intra în etapa de votare așa cum am depus-o?

Toate propunerile eligibile vor intra în etapa de analiză tehnică și financiară, etapă în care este posibil să fie aduse completări și ajustări de către Comisie. Totodată, în etapa de analiză Comisia își rezervă dreptul de a filtra și fuziona (în caz că sunt complementare) propunerile de proiecte, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora. Pentru orice modificare vei primi o notificare în cadrul platformei cu detaliile acesteia pentru fiecare propunere de proiect trimisă.

19. Câte propuneri pot depune?

Poți depune unul sau mai multe propuneri de proiecte prin platforma bugetării participative. Te încurajăm să validezi propuneri cu comunitatea către care acestea se adresează pentru a crește gradul de susținere al acestora din etapa de vot.

20. Cum votez un proiect?

Etapa de votare va fi anunțată după analiza propunerilor primite și finalizarea listei de proiecte ce vor fi supuse votului.

Votarea se va face online, iar cei care nu sunt conectați digital sau au nevoie de sprijin pentru folosirea platformei în etapa de votare pot primi ajutor în centre fizice din oraș care vor fi anunțate în momentul lansării acestei etape.

Poți vota maximum 5 proiecte, alocând un vot unic pentru fiecare proiect.

Este utilă această pagină?