Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Restaurarea eco-peisagistică a zonei ripariene Lunca Aurora - Lacul Balaurul

Descriere

În investiția propusă, Restaurarea eco-peisagistică a zonei ripariene Lunca Aurora - Lacul Balaurul, prin intervențiile pentru restaurarea biodiversității vegetației ripariene și protecție a faunei specifice, se intenționează redarea zonei în beneficiul public. Se vizează urmatoarele beneficii: - intervenții pentru fixarea și restaurarea ecologică a porțiunii malului Lacul Balaurul inclusă zonei de intervenție, prin plantarea unei zone specifice de vegetație ripariană (lacustra) pentru favorizarea cuibăritului avifaunei existente și amfibienilor locali, inclusiv din specii protejate, specifici zonei; - combaterea braconajului actual și protecția speciilor de pești, păsări, microfaună specifică locală, prin delimitarea cu gard viu a concesiunii existente de domeniul public vizat pentru restaurare ecologică; - igienizarea zonei pentru acces și traversare pietonală, care va asigura o legătură între strada Banatul și străzile Dreptatea și Paul Constantinescu. Cele două intrări din capetele traseului vor fi deservite de rastele pentru biciclete; - plantările general prevăzute și umbrirea asigurată prin plantări de arbori și arbuști din specii specifice biotopului lacustru vor conduce la dizolvarea unei actuale insule de căldură urbană; - redarea în beneficiul public a suprafeței verzi a domeniului public pentru activități în aer liber și recreere, dedicate tuturor grupelor de vârstă, prin înierbare de pajiște rezistentă la tasare și traversare, prin plantare de vegetație specifică de luncă, prin introducerea de arbori cu dezvoltare rapidă pentru umbrire și mobilare dedicata pentru picnic și odihnă; - Iluminarea și supravegherea video pentru asigurarea siguranței publice. Zona de intervenție se află în Cartier Dâmbovița, identificată prin CF 428085 Top 431/1, 11.507 mp domeniu public liber de sarcini. Terenul constituie zona de trecere dintre strada Dreptatea și strada Banatul. Atașat prezentei propuneri este documentul Restaurarea eco-peisagistică a zonei ripariene Lunca Aurora - Lacul Balaurul, care conține bazele selecției vegetației necesare pentru introducere în zona de intervenție propusă ca etapă fundamentală în renaturalizarea zonei.

Justificare

În situația actuală: zona este insalubră, spațiul verde se încadrează sub orice standarde de calitate ecologică și urbană, zona prezintă pericol de traversare și riscuri sanitare. Amfibienii și peștii din zonă sunt decimați sau exploatați prin metode de braconaj. Restaurarea propusă intentionează crearea de spații pentru protecția și cuibăritul faunei specifice instalate pe Lacul Balaurul, care se află in pericol de extincție, prin absența, în primul rând, a vegetației. Proiectul propus răspunde atât solicitării publice pentru activități și odihnă în aer liber în Cartierul Dâmbovița, cât și necesităților de mediu naționale și europene, pentru extinderea spațiului verde amenajat din urban. Zona reprezintă un potențial pentru obiectivele bugetului participativ - sectiunea Orașului verde prin obiectivele prevăzute: restaurarea ecologică a unui biotop natural în urban, crearea unui loc de recreere public și inclusiv reducerea deșeurilor. Speciile de faună locală prezente în zonă necesită crearea unui areal de protecție. De asemenea, proiectul propus se coreleaza direcției de valorificare și redare în beneficiul public a rețelei verde-albastre municipale.

Valoare estimată și costuri principale

Pentru punerea în operă, proiectul necesită 400.000 RON, inclusiv TVA, pentru: actualizare studiu topografic, igienizare teren, achiziție materiale și plante necesare. În cazul în care amplasarea proiectului și specificațiile acestuia vor suferi modificări față de propunerea inițială, în urma pașilor legali necesari pentru implementare și documentație tehnică detaliată, vom comunica public aceste modificări și justificarea aferentă. Suma finală aprobată și detalierea costurilor vor fi publicate după realizarea documentației aferente implementării fiecărui proiect câștigător, conform legislației în vigoare.

Consultarea comunității

Locuitorii Cartierului Dâmbovița, în numar de cca. 700 de membri înscriși în Consiliului Consultativ Cartier Dâmbovița și, în special, riveranii de pe străzile Paul Constantinescu, Lacului, Dreptatea, Banatul și-au exprimat acordul și necesitatea pentru igienizarea zonei, precum și pentru protecția faunei specifice zonei și pentru redarea spațiului în beneficiul public între străzile Banatul și Dreptatea.

Implicare ca inițiator

Pricop Aurora, Președintele Consiliului Consultativ Cartier Dâmbovița, în calitate de inițiator, va organiza implicarea cetățenească în proiectul propus. Proiectarea și plantarea se vor realiza cu voluntari, ca viitori beneficiari ai spațiului de amenajat propus.

Documente

Declinarea răspunderii

Conţinutul acestei propuneri de proiect nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Primăriei Municipiului Timișoara. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului.

Comentarii

Este utilă această pagină?