Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Descriere

Construirea unui mare parc la sud de aeroportul Cioca printr-o actiune masiva de impadurire. Parc botanic tip Bazos cu o mare varietate de arbori si plante

Justificare

necesitatea unui cordon verde, climate change si necesitatea de impaduriri, caldura din timpul verii

Valoare estimată și costuri principale

80.000 euro- cost arbori + media Oamenii sa vina sa faca voluntariat o zi cu lopeti proprii

Declinarea răspunderii

Conţinutul acestei propuneri de proiect nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Primăriei Municipiului Timișoara. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului.

De ce nu este eligibilă propunerea?

Mulțumim, Silvia Tripșa, pentru propunerea trimisă! Conform regulamentului campaniei de buget participativ "Timișoara Decide", în urma evaluării eligibilității și a analizei tehnice, financiare și juridice, propunerea dvs nu va intra în etapa de vot din următorul motiv: - amenajarea zonei indicate este inclusă într-o strategie de dezvoltare mai amplă în zona de Nord a orașului, a cărei propunere de elaborare a fost aprobată prin HCL 21/2022. Proiectul de dezvoltare este în lucru din 2021 la Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială și la Direcția Incubator de Proiecte în vederea zonificării, respectiv a întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale aferente, incluzând PUZ Zona de agrement Torontal UTR2 (S-V de aeroportul Cioca). Având în vedere amploarea proiectului, studiile, planurile, autorizația și avizele necesare precum și implementarea vor face obiectul bugetării începând cu anul următor. Vă așteptăm cu noi inițiative în următoarea campanie "Timișoara Decide" 2023.

Comentarii

Este utilă această pagină?