Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

ÎMPREUNĂ ÎNVINGEM CANCERUL! - Centru comunitar de suport oncologic

Descriere

Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de radioterapie în Timişoara prin dezvoltarea unui Centru comunitar de suport oncologic. Obiective specifice: 1.Reabilitarea unei clădiri din Timişoara, str. Oituz, nr. 3, pentru asigurarea de spaţii de cazare pentru bolnavii de cancer care necesită servicii medicale de radioterapie. În România există un aparat de radioterapie la un milion de locuitori, respectiv un aparat la patru judeţe. Unii dintre bolnavii de cancer călătoresc chiar şi 300 de kilometri pe zi, pentru o şedinţă de terapie care durează în medie 10-15 minute. Mulţi dintre ei renunţă pentru că nu au bani de cazare. Proiectul va oferi cazare pentru bolnavii de cancer care au nevoie de radioterapie în Timişoara. Pacienţii oncologici care fac radioterapie în Timişoara şi nu îşi pot asigura cazarea, vor beneficia de găzduire într-o clădire cu 20 de paturi. Costurile pentru cazare vor fi minime, doar pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Aceste cheltuieli vor putea fi susţinute de ONG-uri care se vor implica ulterior în proiect, în aşa fel încât cazarea în Centrul de suport oncologic să fie gratuită. Principalul criteriu de alegere al celor care vor fi cazaţi este cel al programării la radioterapie. Vor fi implementate toate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Clădirea – casă cu etaj cu suprafaţa de 398 mp - este domeniu public şi proprietatea Municipiului Timişoara. Sunt necesare lucrări de recompartimentare, instalaţii noi, învelitoare nouă. Ulterior, din fonduri europene nerambursabile sau sponsorizări, se poate amenaja demisolul şi se poate mansarda clădirea pentru a creşte capacitatea de cazare la 40 de paturi; 2. Dotarea clădirii cu mobilierul, echipamentele şi instalaţiile necesare: paturi, televizoare, frigidere, mobilier şi aparate electrocasnice, grupuri sanitare cu cabine de duş; 3. Oferirea de servicii de consiliere psihologică gratuită persoanelor cazate în Centrul comunitar de suport oncologic; 4. Realizarea de parteneriate cu ONG-uri pentru sprijinul persoanelor cazate în Centrul comunitar de suport oncologic. Se vor încheia parteneriate cu ONG-uri pentru a susţine cheltuielile administrative ale centrului dar şi pentru obţinerea de fonduri (din sponsorizări sau fonduri neramburasabile) pentru dezvoltarea Centrului comunitar de suport oncologic.

Justificare

Proiectul vine în sprijinul persoanelor care au fost diagnosticate cu cancer contribuind la creşterea accesului la tratament printr-o procedură de radioterapie în Timişoara. Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile cardiovasculare. În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu cancer, iar acest număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a ajunge la aproximativ 25 de milioane pe an. În România incidența, mortalitatea și dinamica afecțiunilor maligne este superioară celei mondiale, europene, înregistrându-se un număr de 90.000 de pacienți oncologici noi pe an. Tumorile maligne sunt răspunzătoare pentru circa 15% din totalul deceselor din populația României, situându-se pe locul secund in rândul principalelor cauze de deces după bolile cardiovasculare. În condițiile unui impact crescut al bolii în populație, a resurselor limitate şi a costurilor mari necesare pentru îngrijirea bolnavilor diagnosticați cu cancer, atât pentru familie cât şi pentru societate, cancerul a devenit o problemă socială de maximă importanţă în România. Radioterapia poate fi folosită ca singura formă de tratament al cancerului sau împreună cu chimoterapia, terapia hormonală sau chirurgia. Radiaţiile ionizante au rolul de a distruge celulele canceroase care alcătuiesc tumora, afectând ireversibil ADN-ul acestora. Ca urmare a efectuării iradierii, celulele tumorale mor sau devin incapabile să creasca şi să se multiplice, iar tumora se micşorează sau, uneori, dispare în totalitate. Aplicarea tratamentului de radioterapie este lipsit de durere. Echipamentele moderne fac posibilă administrarea iradierii terapeutice fără ca pacientul să simtă ceva deosebit in sala de tratament. Tratamentul de radioterapie este împărţit pe durata a câteva săptămâni, timp în care îngrijirea personală şi sprijinul psihologic şi emoţional nu trebuie să fie neglijate. Medicul radioterapeut va informa pacientul, înainte de debutul tratamentului, despre durata acestuia. În general tratamentul se aplică în şedinţe zilnice, de 5 ori pe săptamână, pe durata a cinci până la opt săptămâni în funcţie de localizare (tratamente curative) sau una până la două săptămâni (tratamente paliative). Fiecare şedinţă de radioterapie poate dura între zece şi cincisprezece minute. Dacă nu există posibilitatea de internare în Secţia clinică de radioterapie, persoanele care nu au posibilităţi de cazare vor fi îndrumate de către medicul radioterapeut să se adreseze Centrului de suport oncologic. În cadrul Centrului bolnavii de cancer vor putea fi însoţiţi de un membru al familiei pe perioada tratamentului şi vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Prin parteneriatele încheiate cu ONG – uri pentru susţinerea proiectului, persoanele cazate în Centrul comunitar de suport oncologic vor putea beneficia cazare gratuită precum şi de alte ajutoare (hrană, transport pentru tratament, etc.). Din cauza capacităţii reduse de internare în spital faţă de numărul tot mai mare al pacienţilor care au nevoie de radioterapie, mulţi bolnavi sunt nevoiţi să amâne tratamentul sau să suporte cheltuieli mari pentru închirierea unui apartament sau a unei camere de hotel, pentru o perioadă de cinci – opt săptămâni cât durează radioterapia, în funcţie de localizarea cancerului. În Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara se efectuează zilnic 80-100 de şedinţe de radioterapie, în condiţiile în care capacitatea de internare în Secţia clinică de radioterapie este de 70 de paturi. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a primit încă un accelerator liniar achiziţionat de către Ministerul Sănătăţii în cadrul „Proiectului privind reforma sectorului sanitar” finanțat de Banca Mondială, dublând capacitatea de tratament a blonavilor de cancer. Centrul comunitar de suport oncologic va oferi cazare persoanelor care necesită radioterapie în Timişoara, fără discriminare, în funcţie de numărul de locuri disponibile. Pacienţii oncologici care se adresează pentru radioterapie şi a căror stare de sănătate impune acordarea de îngrijire medicală în spital vor fi internaţi în clinică pentru supraveghere medicală. În Centrul comunitar de suport oncologic vor fi cazate doar persoane care se pot deplasa, singure sau însoţite de un membru de familie, pentru şedinţele de radioterapie. Beneficiarii proiectului: - Beneficiarii principali ai proiectului vor fi bolnavii diagnosticaţi cu cancer care necesită radioterapie în Timişoara. Datorită proiectului, 200 de persoane/an vor putea beneficia de cazare şi consiliere psihologică gratuită în Centrul comunitar de suport oncologic; - Instituțiile medicale - beneficii economice pentru spital prin creșterea adresabilității pacienților datorită sprijinului oferit prin serviciile de cazare şi consiliere psihologică gratuită. Valorea adăugată pe care proiectul o aduce beneficiarilor: Proiectul aduce bolnavilor diagnosticaţi cu cancer beneficii reale, pe care aceştia nu le-ar avea în lipsa implementării proiectului propus. Proiectul facilitează accesul la un tratament esenţial pentru vindecare şi supravieţuire. Rezultatele proiectului conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor oncologici nu numai prin posibilitatea de cazare ci şi prin consilierea psihologică oferită gratuit. Proiectul va contribui la crearea unei comunităţi de sprijin al bolnavilor de cancer care va continua sa funcţioneze şi după finalizarea implementării prezentului proiect. Proiectul este inovator social, propunând parteneriate între autorităţi locale, instituţii medicale, ONG-uri, în beneficiul populaţiei din Regiunea Vest.

Valoare estimată și costuri principale

Buget proiect: 400.000 lei cu TVA inclus Reabilitarea clădirii din Timişoara, str. Oituz Nr. 3 cu o suprafaţă totală utilă de 398 mp presupune lucrări de recompartimentare, instalaţii noi, învelitoare nouă. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: valoare totala 49.945 lei +TVA. Pentru diriginte de santier s-au prevazut 5200 lei + TVA iar pentru proiectare, s-au prevazut 30.000 lei +TVA, la care se adaugă studii, expertiză si avize. La organizare de șantier nu am prevazut costuri, interventia se va desfășura in clădire. Nu am prevăzut costuri pentru amenajari exterioare si aducere la starea inițială, deoarece prin acest proiect nu afectam exteriorul. Cheltuielile estimate pentru investitia de baza, respectiv lucrarile de constructii si instalatii- reabilitare cladire sunt de 367.265 lei+TVA. Deoarece investiţia de baza depăşeşte bugetul acordat de Primaria Municipiului Timişoara, lucrările vor fi etapizate, se va reface acoperişul, apoi se va reabilita/dota parterul iar în etapa următoare se va amenaja/dota spaţiul de la etajul I al clădirii. Bugetul este estimat pentru zona de interventie figurata in plansa atasata, parter.

Consultarea comunității

Proiectul propus este în concordanță cu Planul european de lupta împotriva cancerului lansat în Parlamentul European pe 4 februarie 2020. Planul european de combatere a cancerului își propune, în primul rând, prevenirea cancerului și asigurarea ca pacienții cu cancer, supraviețuitorii, familiile lor și îngrijitorii se pot bucura de o înaltă calitate a vieții. „Comisia Europeană invită toate statele membre, părțile interesate și cetățenii din întreaga UE să vină împreună și să se asigure că Planul european de combatere a cancerului dă rezultate. Împreună, putem inversa tendința în creștere a cancerului în întreaga UE și asigura un viitor mai sănătos, mai echitabil și mai durabil pentru toți, în conformitate cu obiectivele Națiunilor Unite de dezvoltare durabilă. Împreună, putem îndepărta frica și incertitudinea care vin cu un diagnostic de cancer - și să le înlocuim cu cunoaștere, determinare, demnitate și speranță. Împreună, putem face diferența și înfrânge cancerul”. Strategia națională de sănătate 2021- 2027 va avea o componentă semnificativă de Oncologie, un Plan Național de Cancer fiind esențial pentru îmbunătățirea managementului afecțiunilor oncologice din România. Proiectul raspunde O.S. 5.7. al Strategiei naționale de sănătate: Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai bună a populaţiei, în special a grupurilor vulnerabile. Probleme socio-economice complexe împiedică accesul real al unor grupuri populaționale la serviciile de sănătate, chiar dacă, de drept, aceste grupuri fac parte din categoria persoanelor asigurate. De asemenea, proiectul vine în întâmpinarea Direcţiilor strategice de acţiune/Măsuri: a. Dezvoltarea şi implementarea de programe naţionale intersectoriale de prevenire a îmbolnavirilor şi menţinerea stării de sănătate prin implementarea HiAP (Health in All Policies) adaptate nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile de la nivel local: -dezvoltarea și formalizarea de parteneriate instituționale la nivelul administrației centrale/locale, ONG, asociații de profesioniști și definirea unor mecanisme de colaborare de rutină pentru a asigura răspunsul coordonat la riscurile/amenințările de sănătate publică; -dezvoltarea unor strategii/planuri de acțiune comune de intervenție pentru gestionarea problemelor de sănătate publică și a nevoilor grupurilor vulnerabile. Strategia Regională pentru Dezvoltare 2021-2027 Regiunea Vest Obiectiv specific: Îmbunătățarea stării de sănătate a populației și creșterea duratei de viață prin dezvoltarea unui sistem medical eficient și accesibil. Sistemul medical din Regiunea Vest se confruntă cu mai multe probleme. Raportul de țară pentru România 2019 precum și Strategia Națională de Sănătate identifică deficiențe majore ale sistemului de sănătate, care nu reușește să ofere servicii calitative și integrate populației. Masuri: -Asigurarea unui acces egal și echitabil la servicii de sănătate a tuturor categoriilor de persoane; -Creșterea accesibilității a persoanelor vulnerabile către sistemul medical. Prioritate 3.Asigurarea unor servicii sociale echitabile, limitarea excluziunii sociale și riscului de sărăcie. Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Timiş 2020/2023 Domeniul de intervenţie: Sănătate; Obiectiv de dezvoltare: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi îmbunătăţirea infrastructurii specifice care să asigure calitatea corespunzătoare a serviciilor şi informaţiilor medicale şi creşterea accesului populaţiei la acestea, inclusiv din zonele dezavantajate geografic.

Implicare ca inițiator

Iniţiatorul se va implica prin voluntariat atât în perioada de implementare a proiectului cât şi în susţinerea ulterioară a activităţilor în cadrul Centrului comunitar de suport oncologic, în obţinerea de sponsorizări sau de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea Centrului.

Documente

Declinarea răspunderii

Conţinutul acestei propuneri de proiect nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Primăriei Municipiului Timișoara. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului.

De ce nu este eligibilă propunerea?

Mulțumim, Maria-Olimpia Oprea, pentru propunerea trimisă! Conform regulamentului campaniei de buget participativ "Timișoara Decide", în urma evaluării eligibilității și a analizei tehnice, financiare și juridice, propunerea dvs nu va intra în etapa de vot din următoarele motive: - pentru a putea fi folosită în condiții optime, clădirea propusă necesită o investiție mai mare pentru renovarea completă (inclusiv a acoperișului) depășind astfel suma maximă admisă pentru bugetul participativ; - clădirea propusă necesită clarificarea situației juridice. Vă așteptăm cu noi inițiative în următoarea campanie "Timișoara Decide" 2023

Comentarii

Este utilă această pagină?