Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Parc Kuncz – dezvoltarea unei zone recreative pentru locuitorii zonei Kunz - etapa 1

Descriere

Prezenta propunere vizează dezvoltarea unei zone recerative de tip parc cu spații pentru petrecerea timpului liber adaptate nevoilor diferitelor categorii de locuitori din zona Kuncz: copii, adolescenți și adulți cu o suprafață de aproximativ 8000 mp pe terenul aparținând Primăriei Municipiului Timișoara. Se intenționează dezvoltarea proiectului în mai multe etape anuale, prezenta propunere cuprinzând doar prima etapă de dezvoltare a proiectului. În prima etapă se va amenaja o suprafață de minim 2000 mp, zonă pe care se vor amenaja alei și se vor planta copaci pentru purificarea aerului și care va fi dotată cu: • Coșuri de gunoi • Instalație de iluminat • O zonă cu echipamente de joacă pentru copii și bănci pentru părinți dotată cu: - Minim 2 leagăne pentru copii preșcolari și două leagăne simple - Complex de joacă cu tobogan și spațiu pentru cățărare - Îmbăcămintea spațiului de joacă va fi cu dale de cauciuc - Bănci pentru adulții care supraveghează copiii - Groapă de nisip • O zonă de socializare care va fi dotată cu: - Mobilier urban: bănci, măsuțe pentru șah, foișor • O zonă destinată practicării de mișcare și sport în aer liber - Echipamente fitness – ce pot fi utilizate de locuitori de diferite vârste, inclusiv adolescenți și seniori pentru exerciții de echilibru, creșterea masei musculare în aer liber • În limita bugetului dispoibil se va iniția și amenajarea unui teren de fotbal care va fi utilat în următoarele etape ale proiectului. Restul sumei, adică aproximativ 2/3, va fi investită în lucrări de amenajare a terenului. Dorim ca proiectarea spațiului să prevadă posibilitatea ca în viitor, din alte surse financiare, să poată să fie adăugate elemente noi și dezvoltate și îmbunătățite aceste zone. De exemplu, terenul de sport poate fi îngrădit ulterior sau îmbunătățit prin turnare Totodată, să se aibă în vedere racordarea la rețeaua de apă și canalizare, pentru punerea la dispoziție a unei surse de apă potabilă în parc. Terenul pe care se va amenaja este intravilan și aparține Primăriei Timișoara, fiind localizat în proximitatea străzii Zefirului.

Justificare

Dezvoltarea acestui proiect în mai multe etape anuale este importantă pentru dezvoltare acartierului Kunz, unul din cartierele mărginașe ale Timișoarei, în care comunitatea se confruntă cu provocări atipice Municipiului: lipsa actelor de proprietate care duce lalipsa actelor de identitate corespunzătoare, aruncare ilegală de gunoaie, persoane care ard cabluri pentru recuerarea cuprului. Proiectul propus spre finanțare, pe lângă capacitatea de creștere a calității vieții individuale și familiale a locuitorilor din Kuncz de creare creare a unor spații publice exterioare care să creeze oportunități de joacă, relaxere și socializare, precum și practicarea în siguranță a sportului, rezolvă, prin instalarea unei instalații de supraveghere video, problemele cauzate de fenomenele aruncării ilegale de gunoaie, de ardere a cablurilor pentru recuperarea cuprului,situații care au generat nemulțumire în întreaga zonă

Valoare estimată și costuri principale

Propunem ca pentru această investiție să fie alocat bugetul maxim de 300.000 lei.Prioritate în conceperea bugetului o vor avea lucrările de amenajare inițială a unei suprafețe cât mai mare de teren ca parc (nivelare, gazon, alei) fiind de acord cu alocarea unei sume de aproximativ 190000 lei pentru aceste lucrări. Restul sumei va fi alocat pentru asigurarea unei minime mobilizări a spațiului, începând transformarea unui spațiu gol și inestetic într-o zonă de recreeere, de socializare, dând astfel startul dezvoltării unei comunități marginalizate. În acest sens se intenționează achiziționarea și instalarea următoarelor produse pentru mobilarea Parcului Kunz: Coș de gunoi stradal: 10 buc * 280 lei = 2800 lei Stâlpi de iluminat cu corp de iluminat: 5 buc * 2500 lei= 12500 lei Leagăn cu4 locuri: 1 * 8500 lei =8500 lei Complex de jocă cu tobogan și spații de cățărare: 1 buc * 10.000 lei îmbrăcarea spațiului de joacă cu dale de cauciuc 100 mp: 100*133= 13.300 Bancă adulți: 10buc * 1.000 lei = 10.000 lei Groapă nisip: 1*2500 lei= 2500 lei Măsuță șahcu băncuțe: 2 buc * 1355 lei= 2710 lei Aparate fitness adulți: 6 buc * 4500 = 27.000 lei Porți de fotbal: 2*2500=5000 lei Instalație 3 camee video cu wifi: 3*500 lei = 1500 lei Restul sumei va fi investit în amenajarea unei suprafețe de minim 2000 mp de teren din cele 8000 ce vor fi alocate parcului. * NOTĂ: În cazul în care amplasarea proiectului și specificațiile acestuia vor suferi modificări față de propunerea inițială, în urma pașilor legali necesari pentru implementare și documentație tehnică detaliată, vom comunica public aceste modificări și justificarea aferentă. Suma finală aprobată și detalierea costurilor vor fi publicate după realizarea documentației aferente implementării fiecărui proiect câștigător, conform legislației în vigoare.

Consultarea comunității

În vederea dezvoltării prezentei inițiative au fost organizate 6 sesiuni de consultare comunitară. Trei dintre acestea au fost organizate cu participarea reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara. Prezenta inițiativă reprezintă voința reală a comunității urmând a fi votată de aceasta. Următorii membri ai comunității din Kuncz suțin același tip de proiect: Doru Serban Claudiu Ion Dumitru Kovacs Alin Constantin Nicolae Butoi Luiza Negreanu

Implicare ca inițiator

Urmare a consultării comunitare, Asociația Centrul de Resurse pentru regenerare Urbană, Asociația Partida Romilor pro Europa și Institutul InterculturalTimișoara și-au asumat asistarea ulterioară a comunității în vederea continuării dezvoltării acestei zone precum și pentru organizarea de activități social culturale menite să pună în valoare acest spațiu

Declinarea răspunderii

Conţinutul acestei propuneri de proiect nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Primăriei Municipiului Timișoara. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului.

Actualizări

04.04.2024 Primăria Timișoara

În pregătire documentația specifică pentru lansarea licitației pentru proiectarea și execuția parcului cu loc de joacă din Cartierul Kuncz.

Comentarii

Este utilă această pagină?