Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

HUB EDUCAȚIONAL COMUNITAR INCLUZIV Școală-Familie-Comunitate

Descriere

Într-o lume alterată de frici pricinuite de izolarea din trecutul pandemic și incertitudinea viitorului amenințat de un nedorit război mondial, Școala Gimnazială Nr. 30 din Timișoara, alege să ofere un cadru optimist, spre normalitatea evolutivă, de creștere a comunității din jurul școlii într-un mediu confortabil dotat spre a reuni în conlucrare eficientă, motivată, cei trei factori ai dezvoltării cetățeniei democratice: familia-școala-comunitatea. În urma consultării cu cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai unor ONG-uri și ca urmare a identificării unui număr semnificativ de voluntari care să se constituie în resursă umană activă în proiect, îmi doresc, așadar, să organizăm în actualele spații de educație formală și cele verzi din proximitate, un Hub Educațional Comunitar Incluziv: Școală – Familie- Comunitate pentru creșterea stării de bine. Activitățile propuse vor fi implementate de către conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 30 Timișoara și în anii următori, fără a implica costuri suplimentare. CUI NE ADRESĂM: 1. Copiilor din comunitate; 2. Părinților din comunitate; 3. Cadrelor didactice; 4. Studenților, viitori profesori; 5. Cetățenilor, organizațiilor non-guvernamentale. ACTIVITĂȚI PROPUSE: 1. HUB de robotică; jocuri educative cognitive și atitudinale pentru dezvoltarea abilităților de viață pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES); activități de pregătire a copiilor capabili de performanță; activități sportive (individuale și de echipă, indoor și outdoor); activități cultural artistice (pictură, desen, teatru); activități de educație socio-emoțională; HUB de limbi străine (engleză, franceză, spaniolă, germană); terapie prin înot. 2. Școala părinților (activități de conștientizare a importanței părinților în viața școlii, workshop-uri de cunoaștere și intercunoaștere părinți – copii – cadre didactice); activități de voluntariat, evenimente de interconectare: parenting, sportive, ecologice. 3. Zile metodice deschise comunității de cadre didactice, pentru schimb de bune practici: educatori – învățători – profesori; activități de mentorat; activități cultural artistice, sportive și recreative, ateliere de suport socio-emoțional. 4. Activități de parteneriat cu Universitatea de Vest Timişoara (UVT) şi Universitatea Politehnică Timişoara (UPT) pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților, viitoare cadre didactice; activități de voluntariat în parteneriat cu copiii din comunitate indiferent de situația lor particulară (copii cu cerințe educaționale speciale sau din familii defavorizate), dar și a altor copii din comunitate. 5. Activități în parteneriat cu consiliile consultative de cartier Soarelui, Ciarda Roșie, Girocului (alfabetizare digitală a cetățenilor, îmbunătățirea calității vieții în comunitate), cu ONG-uri (Salvați Copiii și alte organizații de profil) Activitățile se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 30 Timișoara, care și-a oferit disponibilitatea de spațiu și resursă umană.

Justificare

Acest proiect are ca principal scop creșterea stării de bine în comunitate. FIECARE copil are dreptul de a-și valorifica potențialul și cultiva talentul în afara cadrului formal, limitativ al învățământului de masă în diverse domenii. De asemenea, pentru integrarea cu succes a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), cadrele didactice specializate vor fi parte din activitățile propuse, feedback-ul pronunțat la sfârșitul lor fiind cel care va concluziona impactul asupra copilului implicat. Integrarea copiilor cu CES în comunitate ca parte valorizantă prin implicarea conștientă, activă, a tuturor participanților în activitățile derulate în cadrul proiectului aduce o abordare pozitivă, adaptativă, în centru situându-se nevoia de conectare umană adaptată realității sociale trăite. Prin crearea unui mediu de învățare psihologică și socială este facilitat procesul de transformare a copiilor cu CES în persoane capabile să își creeze propriile strategii de raționament pentru rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă în viața de zi cu zi. FIECARE cadru didactic va avea oportunitatea de a fi membru activ al comunității în care își desfășoară activitatea. Toate cadrele didactice se vor implica în proiect voluntar, fără a fi remunerate, în număr de minim 5, maxim 10 de la nivelul fiecărei unități de învățământ parte din proiect. FIECARE cetățean are șansa de a se implica în viața comunității și de a aduce contribuția la crearea unei comunități integrate și interconectate.

Valoare estimată și costuri principale

- Cabinet robotică – 180.000 lei - Playforms - Jocuri educative pentru copii – 20.000 lei - Cameră pentru stimulare senzorială (masă senzorială luminoasă, panou luminos, jocuri de coordonare, jocuri de motricitate, jocuri de stimulare cognitivă, jocuri de stimulare tactilă, jocuri logopedice)– 20.000 lei - Amenajare sală multimedia – 100.000 lei - Echipamente sportive (sala de sport și bazin de înot), aparate sportive – 50.000 lei - Materiale didactice arte și educație muzicală – 25.000 lei - Consumabile – 5.000 lei - Total: 400.000 lei TVA inclus În cazul în care amplasarea proiectului și specificațiile acestuia vor suferi modificări față de propunerea inițială, în urma pașilor legali necesari pentru implementare și documentație tehnică detaliată, vom comunica public aceste modificări și justificarea aferentă. Suma finală aprobată și detalierea costurilor vor fi publicate după realizarea documentației aferente implementării fiecărui proiect câștigător, conform legislației în vigoare.

Implicare ca inițiator

Doresc să mă implic activ în implementarea proiectului și în asigurarea sustenabilității acestuia. Voi fi prezentă în calitate de voluntar în toate fazele derulării proiectului și voi fi disponibilă în a oferi toate detaliile cu privire la desfășurarea activităților propuse.

Actualizări

27.01.2023 Primăria Timișoara

A fost inaugurat și dat în folosință cabinetul de robotică.

08.12.2022 Primăria Timișoara

Cabinetul de robotică a fost dotat, echipat și a început testarea lui cu ajutorul elevilor școlii.

Reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 30 au comunicat demararea activităților în cadrul cabinetului începând cu modulul școlar 3.

24.11.2022 Primăria Timișoara

Au fost achiziționate echipamentele necesare cabinetului de robotică din cadrul HUB-ului. Urmează montarea acestora și definitivarea regulamentului de funcționare.

Școala Gimnazială nr. 30 preconizează inițierea activităților în cadrul cabinetului de robotică începând cu luna februarie.

31.10.2022 Primăria Timișoara

S-a întocmit Nota justificativă aferentă proiectului, în conformitate cu inițiativa înscrisă în procesul de Bugetare Participativă, dar și cu ofertele existente pe piață. La momentul actual, se lucrează la întocmirea documentației aferente demarării procesului de achiziție a echipamentelor necesare cabinetului de robotică.

22.08.2022 Primăria Timișoara

Au avut loc mai multe întâlniri și discuții pentru a fi identificate etapele de urmat în realizarea acestui proiect.  În momentul de față, ne aflăm la faza de redactare a Notei justificative pentru a putea fi inclusă suma aferentă proiectului la următoarea rectificare bugetară.

Comentarii

Este utilă această pagină?