Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Atelierul creativ - centru multimedia

Descriere

Realizarea unui centru multimedia cu mai multe funcțiuni: bibliotecă, sală de cursuri, atelier de muzică și arte vizuale, sală de educație nonformală, în care cursurile să se desfășoare într-un mediu prietenos, cu acces la tehnologie, un centru care să fie accesibil și membrilor comunității, cetățenii să poată avea acces la cursuri de limbi străine sau de competențe digitale, la ședințe de dezvoltare personală, spațiu care să încurajeze elevii să-și dezvolte abilitățile și să devină voluntari în proiecte destinate membrilor comunității.

Justificare

Cartierul Plopi-Kuncz nu beneficiază de o filială a Bibliotecii Județene Timiș, iar filiala din BJT din P-ța Traian este închisă de mult timp, aflându-se într-o clădire degradată, astfel că cetățenii din aceste zone au un acces limitat la lectură și la spații destinate culturii și educației. Elevii de la Școala Gimnazială nr. 4 din cartierul Plopi studiază într-o clădire învechită, într-un mediu neprietenos. Prin acest proiect ne propunem să îmbunătățim atât calitatea actului didactic de la Școala Gimnazială nr.4, cât și accesul la cultură al cetățenilor cartierului deoarece la centrul multimedia pe care îl propunem vor putea să își îmbunătățească abilitățile digitale sau de comunicare într-o limbă străină cu ajutorul voluntarilor (elevi, studenți,părinți sau cadre didactice). Școala Gimnazială nr. 4 se confruntă cu o puternică migrație a populației școlare către școlile din centrul orașului, mult mai dotate, astfel că atragerea elevilor și rămânerea lor în cartier ar avea beneficii și în privința descongestionării traficului și implicit reducerea poluării din oraș. Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt elevii Școlii Gimnaziale nr. 4 Timișoara și alți membri ai comunității care locuiesc în cartierul Plopi-Kuncz, beneficiarii indirecți sunt părinții elevilor, cadrele didactice ale școlii și întreaga comunitate.

Valoare estimată și costuri principale

Valoarea estimată a proiectului este 145298 LEI + TVA și cuprinde următoarele cheltuieli, conform tabelului anexat: mobilier, tablă inteligentă, 10 laptopuri, imprimantă, instrumente muzicale, dotări pentru atelier creație, iluminat inteligent, fond de carte. În cazul în care, amplasarea proiectului și specificațiile acestuia vor suferi modificări față de propunerea inițială, în urma pașilor legali necesari pentru implementare și documentație tehnică detaliată, vom comunica public aceste modificări și justificarea aferentă. Suma finală aprobată și detalierea costurilor vor fi publicate după realizarea documentației aferente implementării fiecărui proiect câștigător, conform legislației în vigoare.

Consultarea comunității

Propunerea proiectului a fost realizată în urma consultării cu părinții elevilor de la Școala Gimnazială nr.4.

Implicare ca inițiator

Mă voi implica în realizarea proiectului în toate fazele de execuție, de implementare și în etapa de sustenabilitate a proiectului, în calitate de director al școlii.

Documente

Comentarii

Este utilă această pagină?